Tyto volby a zřejmě i nastávající volební rok, kdy náš čekají hned čtvery volby, je v pravém slova smyslu maturitou českého voliče. Hodně se totiž změnilo, i když možná ne tam, kde bychom čekali nejvíce - u samotných stran. Nicméně, schopnost médií, neziskovek a různých projektů sehnat a dobře zobrazit informace pro naše rozhodování se zvýšila. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy tak názorně ukázala, co to může být ta třetí role vysokých škol. Vedle výzkumu a učení nesou odpovědnost za stav naší společnosti a svou expretizu by jí i jako popularizaci měly nabízet.

Součástí tohoto trendu je i aktivita studentů Kristýny Chábové, Anne Illmannové a Jaromíra Mazáka. Rádi vám ji vysvtětlí v tomto videu. Jak správně upozorňují, nejedná se o milimetrově přesné modely a ani to není cílem (to už zpravidla nejlépe jak mohou dělají leta specializované firmy). Cílem je upozornit na další rozměr dat, totiž trendy mezi skupinami, ale také aktivizovat lidi když už ne k tomu, aby k volbám šli, tak aspoň poskytnout informaci o tom, jak bude jejich hlas chybět.

Hodně již bylo napsáno o tom, že žádný hlas není propadlý. Všichni tak nějak tuší, že jde o 5% hranici, ale někdy stačí toto odhadnout na počet lidí. Ten se dle účasti pohybuje okolo 280-300 tisíc. Tedy, dorazí-li k volbám jedno Brno, hlas strany nemůže propadnout. Tak buďme příští týden každý (ka)brňákem.

P.S.: Kdyby k volbám dorazili jenom studenti, bylo by to hodně pestré, zkuste to. Anebo zkuste, jak to vidí skupiny vašich dětí/rodičů.

P.S.S.: Těšte se na další video rozhovory s experty!