Text, který vedl k soukromé komunikaci mezi mnou, Janečkem a jeho zaměstnanci, je založen na této tezi: Moderní demokracie je založena na dekoncentraci moci, neboť mocensky silné jedince považuje za strukturální nebezpečí. Tuto tezi argumentuji historickým vývojem demokratických pravidel. Problém prý nástává v této pasáži:

"Na komentáři Václava Klause je ale nejzajímavější to, co neříká. Nebezpečí, které nevidí. A tím je spíše koncentrace moci v současné české společnosti. Tu reprezentují tři trendy. Ty v sobě efektivně spojuje osoba Andreje Babiše (ale zdaleka není sám, jen je nejvíce na očích. Doslova). Prvním trendem je propojování médií, politiky a byznysu. Pionýry této cesty jsou například Vladimír Železný, Jaroslav Soukup, ale snahy nelze upírat ani Karlovi Janečkovi. Odstrašujícím příkladem (zejména pro následovníky této cesty) je Vít Bárta."

Z komunikace s panem Janečkem a jeho zaměstnanci vyplynulo, že z této pasáže vyvodili následující tvrzení:

1) Přirovnávám Janečka k Bártovi, Babišovi, Soukupovi a Železnému.

2) Upozorňuji na střet zájmů mezi podnikáním pana Janečka a zájmy ČR.

3) Tvrdím, že pan Janeček vlastní média.

Ad 1. Nečiním tak. Pro argumentaci hlavní teze opravdu nepotřebuji zkoumat podobnosti a rozdíly mezi výše jmenovanými. Nadto z textu jasně plyne, že pana Janečka stavím stranou od zbytku jmenovaných, neboť na rozdíl od nich nebyl nikdy nikam zvolen ani jmenován. Text mluví jasně a zřetelně: Panu Janečkovi nelze upřít snahu propojit média, politiku a byznys (o tom níže).

Ad 2. Nečiním tak. Sousloví střet zájmů můj text ani neobsahuje. To proto, že text nemá za cíl zkoumat legalitu souběhu podnikatelských aktivit a zastávání politických funkcí. Koncentrace moci může být zcela legální, a přesto demokratická tradice obsahuje pojistky, které omezují dopad legálních míst koncentrace moci (například regulace v oblasti masmédií).

Ad 3. Nečiním tak. To proto, že nevím o tom, že by nějaká média vlastnil. A také proto, že toto pro hlavní tezi textu nepotřebuji.

Tolik tedy k uvedení pasáže na pravou míru - nebylo třeba, na pravé míře byla od začátku. Zbývá doložit tezi o snahách Karla Janečka propojit média, politiku a byznys. Skutečně totiž tvrdím, že za pozorností médií věnovanou politickým cílům pana Janečka stojí jeho ekonomický kapitál. A že toto propojení je typem koncentrace moci v české společnosti.

Vzhledem k nákladné kampani, kterou si pan Janeček zaplatil ze svých zdrojů, nejspíše všichni čtenáři tohoto textu vědí o turné Pozitivní evoluce. Vědí to proto, že taková investice vzbudila pozornost médií. Díky tomu - zcela legálně a legitimně - se dostalo pozornosti také Janečkově snaze o změnu volebního systému v ČR. Taková změna je zásadní pro fungování politického systému v ČR a proto ji považuji za politický cíl. Legální je i cesta, kterou k tomu cíli jde - přes propojení ekonomické síly a pozornosti médií.

Vzhledem k hlavní tezi svého textu jen upozorňuji, že na tuto cestu je moderní demokratická tradice velmi citlivá. To proto, že je založena na představě dekoncentrované moci - proto jsou s touto tradicí daleko více v souladu autentická hnutí typu Žít Brno nebo organizace typu Auto*Mat či Rekonstruce státu. Proč změnu volebního systému pan Janeček nepovažuje za politický cíl, to nevím. Vím ale, že v celé české společnosti panuje tendence k depolitizaci, tedy přepisování politických cílů na pouhé technické či manažerské změny. Píši o tom zde, podobné nedorozumění vidí i tým sociologů a politologů v čele s Václavem Bělohradským v knize Kritika depolitizovaného rozumu. Na tomto zmatení panujícím v české veřejnosti je rovněž založeno hlavní sdělení ministra financí Babiše - totiž, že člověk usilující o hlasy voličů není politik.

Spojení byznysu, politických cílů a mediální pozornosti pomohlo Karlu Janečkovi k tomu, že o něm byl natočen dokument ČT. V něm zvažuje kandidaturu na prezidenta. Protože to neřekl dost jasně a zřetelně, server idnes.cz se jej raději ještě jednou zeptal a publikoval tuto odpověď :

"Podle Janečka jsou otázky kolem kandidatury předčasné. "Zatím nejsem rozhodnutý a beru to jako možnost, o které uvažuju," řekl iDNES.cz Janeček. "Vtakové pozici může mít člověk vliv a pak mu lidé mohou víc naslouchat," dodal k tomu, co by ho na této možnosti lákalo."

To myslím mohu zcela korektně použít jako ukázku snahy o politické cíle. Doufám tedy, že nedorozumění mezi mnou, panem Janečkem a jeho zaměstnanci je zažehnáno a nebudeme nadále žít v domněnkách. Jeho politické cíle nijak nehodnotím, stojím si jen za tím, že moderní demokratická tradice je citlivá na spojení médií, ekonomické síly a politických cílů. Až do minulého týdne jsem netušil, že je to tak překvapivé. Tempora mutantur et nos mutamur in illis.